blank
blank
ETUSIVU KENNEL KOIRAT PENNUT ROTUINFO BLOGI KUVIA   LINKIT IN ENGLISH
blank blank blank blank
blank

1. Tavoitteet

Kasvatustyöni tavoitteena on rotutyypillinen, hyväluonteinen, terve ja hyvin liikkuva cairnterrieri.

Terveys – ja elinvoimaisuus:
Pyrin kasvatustyölläni koiriin, jotka ovat vapaita vakavista perinnöllisistä sairauksista sekä epäterveistä rakenneominaisuuksista. Jalostuskoiriemme rokotuksista ja loishäädöistä huolehditaan ajallaan. Niille suoritetaan myös silmä- ja polvitutkimukset. Vakavia perinnöllisiä vikoja ja sairauksia jättäneet koirat suljetaan pois jalostuksesta.
Jalostuvalinnoissa pyrin siihen, että yhdistelmän sukusiitosaste pysyy mahdollisimman matalana. Uskon myös harkittuun linjasiitokseen, mutta se ei ole kasvatustyössämme pääroolissa. Pyrin välttämään paljon käytettyjen urosten ja niiden poikien käyttöä ja etsimään vaihtoehtoja, jotka antavat minulle valinnan varaa yhdistelmien suunnitteluun periaatteideni pohjalta myös tulevaisuudessa. Jalostustyössämme emme käytä koiria joilla on puutteellinen sukupuoli- tai hoivavietti. Nartut joilla on toistuvasti ongelmia synnytyksissään jätetään pois jalostuksesta.
Psyykkiset ominaisuudet
Pyrin kasvattamaan iloisia, avoimia, pelottomia ja itsevarmoja koiria, joista näkyy myös terrierimäisyys. Selvästi arkoja tai aggressiivisia koiria emme käytä jalostuksessa. Jalostuskoiran tulee olla ystävällinen ja avoin, mutta osoittaa myös omaa tahtoaan. Tavoite on kasvattaa koiria, jotka soveltuvat luonteensa osalta erinomaisesti perheen lemmikiksi sekä monipuoliseen harrastuskäyttöön. Jalostuskoiramme luonnetestataan mahdollisuuksien mukaan. Kannustamme myös kasvattejamme osallistumaan luonnetesteihin.
Fyysiset ominaisuudet
Alkuperäiseen käyttötarkoitukseen soveltuva rakenne on ennen kaikkea toiminnallisesti terve rakenne ja siihen pyrin kasvatustyössäni. Tavoitteena on liioittelematon, ryhdikäs ja vaivattomasti liikkuva koira. Tärkein ominaisuus on rakenteen tasapainoisuus ja oikea, liioittelematon, luonnollinen tyyppi.
Jokainen osa-alue on tärkeä. Ulkomuoto on kuitenkin asia, josta olen valmis jonkin verran tinkimään terveyden ja luonne-ominaisuuksien vuoksi, kunhan tyyppi ja terve rakenne säilyy. Ihannekoirassa kaikki fyysiset, psyykkiset ja terveydelliset ominaisuudet ovat kohdallaan. Linjani pohjautuu vahvasti rotumääritelmään sekä rotujärjestömme jalostuksen tavoiteohjelmaan.
Kasvatustyömme tavoitteena ei ole ensisijaisesti näyttelymenestys vaan tasainen laatu ja rodunomaisuus. Kasvatustyömme on pienimuotoista, joten asiat etenevät hitaasti. Sen vuoksi jalostusvalinnat tehdään tarkasti harkiten ja jalostukseen käytetään ainoastaan yksilöitä, jotka täyttävät kriteerimme terveyden, luonteen ja ulkomuodon osalta.

2. Resurssit

Aineelliset resurssit
Jalostusmateriaalimme vahvuudet:
- terveitä ja tarkastettuja koiria, toistaiseksi ei ole esiintynyt vakavia vakavia perinnöllisiä sairauksia tai vikoja.
- kolme täysin erisukuista narttulinjaa mahdollistaa laajemman geenipohjan. Vieraslinjaisia jalostusuroksia hankitaan mahdollisuuksien mukaan
- pääsääntöisesti iloisia ja leikkisiä perhekoiria, joilta löytyy myös terrieritemperamenttia ja metsästysvaistoa
- tyypiltään rodunomaisia, oikean kokoisia, oikeat mittasuhteet, hyvät, eturinnat, hyvin sivusta liikkuvia. Selvä sukupuolileima.
Jalostusmateriaalimme heikkoudet:
- kantakoiriemme linjoista löytyy jonkin verran perinnöllisiä sairauksia, esim. PSS, HC, sydänsairaudet sekä perinnöllisiä vikoja kuten häntämutka.
- kasvateistamme löytyy melko tiukkoja ja vahvatahtoisia koiria, myös muutama hiukan pehmeämpi yksilö.
- ulkomuodollisia heikkouksia joista pyrimme eroon on mm. jyrkät lantiot, suuret korvat, banaanihännät.
Aika, raha, tilat:
- Kasvattaja työskentelee osittain kotona, joten ajalliset resurssit riittävät hyvin pienimuotoisen kasvatustoiminnan pyörittämiseen
- Kasvatustyöstä saatavat tulot riittävät kattamaan kasvatustyöhän kuluvat menot
- Tilat ovat toistaiseksi riittävät, tosin rajalliset. Suunnitteilla on rakentaa tiloja koirien vapaata ulkoilua varten. Missään vaiheessa ei ole tarkoitus pitää kotona pysyvästi enemmän kuin 4 koiraa.
Henkiset resurssit
- Intoa ja taitoa tiedon hankkimiseen ja omaksumiseen löytyy rutkasti. Kasvattaja on suorittanut kasvattajan ja jalostusneuvojan perus- ja jatkokurssit ja toimii aktiivisesti rotujärjestössään mm. jalostustoimikunnassa.
- Kanavia ja mahdollisuuksia luotettavan tiedon hankintaan on runsaasti internetin, rotujärjestön ja kansainvälisten yhteyksien kautta. Kielitaitoa löytyy riittävästi ja kykyä luoda suhteita toisiin kasvattajiin. Uskon vahvasti kasvattajien väliseen yhteistyöhön.
3. Kriisitilanteet
Mahdollisia kriisitilanteita on jonkin linjoissa piilevän perinnöllisen sairauden, luonnevian tai vakavan rakenteellisen heikkouden ilmeneminen kasvatteihini. Tämä edellyttää vikaa periyttäneen yksilön sulkemista pois kasvatustyöstä, tarvittaessa myös sen jälkeläisten ja sisarusten.
Kriisitilanteiden vastustamisessa ennaltaehkäisy on tärkein keino. Pyrin tarkastamaan ja tutkimaan kaikkien jalostukseen käyttämieni koirien taustat mahdollisimman hyvin ja etsimään yhdistelmiä, joissa riskit ovat minimaaliset.
Kaikki koiran kauppaa, sijoittamista ja omistamista koskevat sopimukset tehdään Suomen Kennelliiton lomakkeilla. Mahdolliset lisäehdot laaditaan myös aina kirjallisesti. Tällä turvataan niin kasvattajan kuin koiran uuden omistajankin oikeudet ja se palvelee siten molempien etuja.
4. Tulokset
Pyrin pitämään kasvattieni perheisiin yhteyttä. Jo pentua myydessä painotan ostajille sairaustapauksista ilmoittamisen tärkeyttä. Rotuyhditys järjestään joka 5. vuosi suuren terveyskyselyn, johon pyrin saamaan kasvateistani mahdollisimman kattavan otannan.
Saavutetun tason säilyttäminen edellyttää jatkuvaa arviointia, sekä riman pitämistä tarpeeksi korkealla. Jokaiselle aiotulle yhdistelmälle tulee löytyä riittävät perusteet ja koirien tulee täydentää toisiaan. Jalostukseen käytetään ainoastaan sellaisia yksilöitä, joilla on jotain annettavaa kasvatustyöllemme.
Pukkilassa 22.07.2004, päivitetty 28.5.2010

blank
Web Desing FaunArt 2010 - Palvelun toteutus Trival Oy